ارسال

تظاهرات برای استیضاح ترامپ در سراسر آمریکا


2017-07-03 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۲

روز دوشنبه هزاران تظاهرات کننده در سراسر آمریکا با درخواست استیضاح ترامپ از سوی کنگره، به خیابان ها آمدند.
معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین "بدترین رییس جمهور تاریخ آمریکا و سردادن شعارهای اعتراضی از جمله "مرگ بر ترامپ " خواستار استیضاح وی از سوی کنگره آمریکا به اتهام سوء استفاده از قدرت و رفتارها و ادبیات خشونت گرایانه علیه رسانه ها بودند. ترامپ تاکنون چندین بار با انتقادهای شدید و بعضا زننده علیه رسانه ها و خبرنگاران، رسانه های منتقد خود را رسانه های جعلی و فریبکار خوانده است. گفتنی است از مجموع 45 رییس جمهور آمریکا که تا کنون پا به کاخ سفید گذاشته اند هیچ کدام آنها از سوی کنگره از مقام شان عزل نشده اند بلکه تنها استثنا در این باره "ریچارد نیکسون" بود که با تصویب طرح استیضاحش از سوی کنگره این کشور، خود از مقامش استعفا داد.

آخرین خبرهای جهان