ارسال

برپایی تظاهرات جنبش رستاخیز در کابل


2017-07-03 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۲

به گزارش "بی بی سی" روز دوشنبه، کابل، پایتخت افغانستان شاهد تظاهرات اعتراضی جنبش "رستاخیز تغییر" بود.
طی این تظاهرات، شرکت کنندگان با پرچم های ارغوانی حضور داشتند و اعتراض خود به دولت و نهادهای امنیتی کشور را با به صدا در آوردن بوق ماشین ها و موتورها نشان دادند. معترضان با در دست داشتن عکسهای کشته شدگان تظاهرات اعتراضی یک ماه پیش خواستار شناسایی و مجازات عاملان شلیک به مردم و اصلاح دستگاه های امنیتی و برکناری مسئولان این نهادها شدند.

آخرین خبرهای جهان