ارسال

تظاهرات مردم فرانسه در اعتراض به سیاست های مکرون


2017-07-04 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۳

صدها نفر از شهروندان فرانسه در اعتراض به سیاست های "امانوئل مکرون"، رئیس جمهور فرانسه دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان به مبهم بودن سیاست های مکرون معترض هستند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه 12 تیرماه در سخنرانی خود در کنگره که بیشتر از یک ساعت طول کشید برنامه هایی را برای اصلاحات در پارلمان و سیستم انتخابات پارلمانی، پذیرش پناهجویان، اصلاحات در سیستم قضایی و مبارزه با تروریسم و اصلاحات در ساختار اتحادیه اروپا ارائه کرد.

آخرین خبرهای جهان