ارسال

ادامه بازداشت ها در ترکیه


2017-07-04 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۳

در ادامه موج بازداشت ها در ترکیه به بهانه ارتباط با کودتای نافرجام این کشور، 32 نفر در شهرهای وان و دیاربکر بازداشت شدند.
این افراد روز سه شنبه 13 تیرماه با یورش همزمان پلیس به محلات مختلف شهر وان و دیاربکر بازداشت شدند. گفته می‌شود که این افراد عمدتا از اعضای حزب مناطق دمکراتیک بوده اند گزارشات حاکی است که در میان بازداشت شدگان، یک خبرنگار نیز به چشم می خورد. حزب مناطق دموکراتیک  که پیشتر با نام «حزب آشتی و دمکراسی» یا «ب.د.پ» شناخته می شد، حزبی سیاسی است در کردستان ترکیه که ۲۶ کرسی را در پارلمان ترکیه اختیار دارد.

آخرین خبرهای جهان