ارسال

ادامه راهپیمایی اعتراضی رهبر و اعضای حزب جمهوریخواه خلق ترکیه 


2017-07-06 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۵

امروز پنجشنبه 15 تیرماه راهپیمایی اعتراضی از آنکارا تا استانبول از سوی رهبر و اعضای حزب جمهوریخواه خلق ترکیه وارد 21 مین روز خود شد.
گزارشات حاکی است که 10 هزار نفر به این راهپیمایی اعتراضی پیوسته اند. سه هفته پیش "کمال قلیچداراوغلو"، رهبر حزب جمهوریخواه خلق اعلام کرد، در اعتراض به بازداشت یک از اعضای حزبش از آنکارا تا استانبول را خواهد پیمود. این حرکت که "راهپیمایی عدالت" نام گرفته است، با مشارکت گسترده مخالفان اردوغان روبرو شده است. این راهپیمایی قرار است روز یکشنبه 18 تیرماه با تظاهراتی بزرگ خاتمه یابد.

آخرین خبرهای جهان