ارسال

درگیری شدید معترضان به نشست گروه ۲۰ با پلیس ضد شورش آلمان


2017-07-07 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۶

  گزارش های منتشره حاکی است که روز پنجشنبه، میان معترضان به نشست گروه ۲۰ در هامبورگ و پلیس آلمان درگیری‌ شدیدی رخ داده و پلیس برای متفرق کردن مخالفان از ماشین آب‌پاش و اسپری فلفل استفاده کرده است. درگیری میان طرفین در ابتدای تظاهرات و در ساحل رودخانه‌ای که بازار ماهی هامبورگ در آن قرار دارد آغاز شد. پلیس آلمان تخمین می‌زند که بیش از ۱۰۰ هزار نفر در راهپیمایی اعتراضی روز پنجشنبه هامبورگ حضور داشته اند. معترضان می‌گویند که گروه ۲۰ در حل بسیاری از مسائلی که صلح جهانی را به خطر می‌اندازد ناکام بوده است. گفتنی است پلیس آلمان برای پوشش امنیتی نشست گروه ۲۰ بیش از ۲۰ هزار تن از نیروهای خود را به کار گرفته است.

آخرین خبرهای جهان