ارسال

تظاهرات اعتراضی در آرژانتین


2017-07-07 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۶

صد‌ها هزار نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری آرژانتین و معلمان و پرستاران در اعتراض به عدم جبران فاصله تورم و سطح دستمزدها و اثرات آن بر کاهش قدرت خرید به خیابان‌های "بوینس آیرس" پایتخت این کشور آمدند.
پیش بینی می‌شود که این اعتراضات در روزهای آینده همچنان ادامه داشته باشد. شمار زیادی از معترضین تاکید دارند که تا دولت وعده‌های خود را در این خصوص عملی نکند از خیابان‌ها نمی روند. جمعی از معترضین که در خیابان‌های بوینس آیرس حضور داشتند به خبرگزاری‌ها گفته‌اند که سطح تورم در آرژانتین هم اکنون چیزی در حدود ۴۰ درصد است اما دولت اقدامی در جهت جبران فاصله دستمزدها و سطح تورم از خود به خرج نداده است.

آخرین خبرهای جهان