ارسال

تظاهرات در هلمند علیه رژیم ایران


2017-07-07 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۶

روز جمعه دهها نفر از ساکنان و فعالان مدنی هلمند در جنوب افغانستان در اعتراض به سخنان اخیر "حسن روحانی" رئیس جمهوری ایران در مورد ساخت سد در افغانستان تظاهرات کردند.
تظاهرکنندگان علیه دولت ایران شعار سر دادند و تاکید کردند که در رابطه با آب رود هیرمند باید طبق معاهده امضاشده افغانستان و ایران در سال ۱۳۵۱ عمل شود. در آن معاهده تصریح شده است که سالانه ۸۵۰ میلیون متر مکعب از آب هیرمند به ایران تعلق دارد. حسن روحانی به تازگی در خصوص ایجاد سد در افغانستان به مقامات این کشور هشدار داده بود. معترضان سخنان حسن روحانی را "مداخله آشکار" در امور افغانستان عنوان کردند و اعلام نمودند، "هیچ کس در امور داخلی آنها حق مداخله ندارد و مقامات ایران نمی توانند در این خصوص به آنان هشدرا دهند."

آخرین خبرهای جهان