ارسال

تشدید اعتراضات علیه نشست گروه 20 در هامبورگ


2017-07-08 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۷

گزارشات از هامبورگ حاکی است که اعتراض‌ها پس از پایان‌گرفتن نخستین روز اجلاس سران ۲۰ کشور صنعتی جهان، موسوم به گروه ۲۰ در این شهر شدت گرفته است.
معترضان ضدسرمایه‌داری به اجلاس گروه ۲۰، توانستند برخی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این اجلاس را مختل کنند. پلیس آلمان از بازداشت ده‌ها تن و درخواست نیروی کمکی خبر داده است. اما بسیاری از اختلاف‌های پیشین در این زمینه‌ها هنوز پابرجا است. بیش از صدهزار تن در اعتراضات هامبورگ شرکت دارند. در روزهای آستانه برگزاری نشست، مرزهای آلمان با فرانسه و سوئیس به شدت کنترل شد و تاکنون دهها تن زخمی و نزدیک به یکصد تن از معترضان بازداشت شده اند. معترضان می گویند، جهان امروز تحت کنترل سرمایه دارانی است که کمتر از یک درصد جمعیت این کره خاکی را تشکیل می‌دهند اما برای ۹۹ درصد باقیمانده مهمترین تصمیم‌ها را می گیرند. در این میان حامیان و مدافعان محیط زیست نیز به جنبش‌های ضدسرمایه‌داری پیوسته اند.

آخرین خبرهای جهان