ارسال

تظاهرات علیه ریاضت اقتصادی در لندن


2017-07-02 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۱

روز شنبه 10 تیرماه دهها هزار تن در لندن در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت ترزا می، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا راهپیمایی کردند.
این تظاهرات اعتراضی به طور خاص بر حادثه آتش‌سوزی برج گرنفل و کاهش بودجه خدمات عمومی تمرکز داشت و تظاهرکنندگان با سردادن شعار "شما بودجه را کاهش می دهید، ما قیامت می کنیم"، علیه دولت محافظه کار این کشور و سیاست های ریاضتی وی اعتراض کرده و خواستار استعفای "ترزا می شدند". همزمان "جرمی کوربین" رهبر اپوزیسیون بریتانیا در جمع تظاهرکنندگان اعلام کرد که مصمم به اعمال فشار برای برگزاری انتخابات جدید است.

آخرین خبرهای جهان