ارسال

تخلیه اردوگاه پناهجویان در شمال شهر پاریس


2017-07-08 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۷

نیروهای پلیس فرانسه اردوگاه مهاجران در شمال پاریس را تخلیه کردند.
دستکم ۲۸۰۰ پناهجو در این اردوگاه اقامت داشتند. بیش از ۲۵۰ نیروی پلیس، عملیات تخلیه این اردوگاه را انجام دادند. صدها پناهجو از کشورهای سودان، افغانستان و سومالی در این اردوگاه اسکان یافته بودند. در هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی در خصوص وضعیت فاجعه‌بار این اردوگاه منتشر شده بود. از حدود دو سال پیش تاکنون، ۳۴ اردوگاه اسکان پناهندگان در فرانسه تخلیه و جمع‌آوری شده است.

آخرین خبرهای جهان