ارسال

تداوم اعتراضات گسترده علیه گروه بیست همزمان با پایان این نشست


2017-07-08 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۷

همزمان با پایان نشست گروه 20 در شهر هامبورگ آلمان، اعتراضات علیه ضد سرمایه داری و سیاست های این گروه در روز شنبه نیز ادامه پیدا کرد.
سران 20 کشور صنعتی بر سر جزئیات بیانیه پایانی خود به بجز در زمینه محیط زیست به توافق رسیدند. موضوع تجارت جهانی، آزمایش‌های موشکی کره شمالی، جنگ داخلی در سوریه و بحران مهاجران از دیگر مواردی بود که در نشست سران گروه بیست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اجلاس دو روزه سران کشورهای گروه ۲۰ از روز جمعه 16 تیرماه و همراه با تظاهرات گسترده بیش از یکصد هزار نفر در اعتراض به سرمایه داری آغاز شد. به گفته پلیس در این اعتراض‌ها ۱۳۴ تن موقتاً دستگیر شده‌، ۱۰۰ تن دیگر در بازداشت باقی مانده‌، و ۲۰۰ مأمور پلیس نیز مجروح شده‌اند. فشار اعتراضات در نخستین ساعات روز نخست نشست چنان بود که پلیس بلافاصله خواستار نیروی کمکی از دیگر ایالات‌های آلمان شد.

آخرین خبرهای جهان