ارسال

دریافت مالیات از کارگران مهاجر در عربستان


2017-07-08 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۷

درحالیکه کارگران خارجی عربستان به شدت با مشکل اشتغال و دریافت حقوق مواجه هستند، دولت سعودی اجرای قانونی را در این کشور کلید زده است که عملاً اوضاع نابسامان کارگران مهاجر در این کشور را بدتر می‌کند.
طی روزهای اخیر، اجرای قانون دریافت مالیات از کارگران خارجی مقیم عربستان تحت عنوان "مالیات مهاجرت" آغاز شد. بر این اساس هر کارگر خارجی و اعضای خانواده او که در عربستان زندگی می کنند، به ازای هر نفر باید 100 ریال سعودی مالیات پرداخت کند. قرار است در سال 2019 این مالیات به 300 ریال برسد. از سوی دیگر طبق قانون جدید، دولت عربستان شرکت‌هایی را که تعداد کارگران خارجی آنها از تعداد کارگران سعودی بیشتر باشد را نیز جریمه می‌کند.

آخرین خبرهای جهان