ارسال

اعدام شش نفر در عربستان در یک روز


2017-07-10 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۹

مقامات قضایی عربستان سعودی تنها در یک روز ۶ نفر را اعدام کرده اند.
حکم اعدام در عربستان سعودی معمولا با گردن زدن بوسیله شمشیر به اجرا درمی آید. به گزارش خبرگزاری فرانسه دستگاه قضایی این کشور از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا کنون ۴۴ نفر را به مرگ محکوم کرده و حکم آنها را اجرا کرده است. گزارشی از سازمان عفو بین الملل نشان می دهد کشورهای چین، ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا بیشترین حکم اعدام در دنیا را اجرا می کنند.

آخرین خبرهای جهان