ارسال

وضعیت بحرانی در غزه


2017-07-12 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۱

سازمان ملل متحد می‌گوید یک دهه بعد از به قدرت رسیدن حماس در نوار غزه، این منطقه از فلسطین با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، به لحاظ درآمد سرانه ملی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، برق‌رسانی و تأمین آب آشامیدنی نه تنها پیشرفتی نداشته، بلکه این شاخص‌ها نزول کرده، چنانکه غزه اکنون قابل سکونت نیست.
گزارش سازمان ملل درباره شرایط زندگی در غزه در دهمین سال به قدرت «حماس» در غزه منتشر شده است. از وقتی که حماس در سال ۲۰۰۷ کنترل غزه را به دست گرفته، دولت اسرائیل گذرگاه‌های اسرائبل با غزه را مسدود کرده و این منطقه را تحت محاصره قرار داده است. در حال حاضر ساکنان غزه فقط دو ساعت در روز برق دارند. آمار بیکاری جوانان در غزه ۶۰ درصد گزارش شده است.

آخرین خبرهای جهان