ارسال

اعتراضات علیه خشونت و تبعیض جنسیتی در مکزیک


2017-07-12 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۱

صدها نفر در مکزیک در اعتراض به کشتار جنسیتی و خشونت علیه زنان در برابر دفتر دادستان کل این کشور در مکزیکوسیتی، پایتخت این کشور تجمع کردند.
معترضان با سردادن شعارهایی همچون "عدالت"، "یکی دیگر نباید قربانی شود"، خواستار پایان دادن به خشونت و کشتار جنسیتی شدند. تجمع کنندگان همچنین نسبت به بی توجهی دولت نسبت به این خشونت ها اعتراض کردند. طبق گزارش یک سازمان فعال در عرصه حقوق زنان، روزانه در مکزیک هفت زن کشته می شوند.

آخرین خبرهای جهان