ارسال

اعتراض اقلیم کردستان به جمهوری اسلامی برای بستن رودخانه زاب


2017-07-02 | ۱۳۹۶-۰۴-۱۱

اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که جمهوری اسلامی از پنجم تیرماه جریان آب زاب کوچک را بدون اعلام قبلی یا مشورت با مقامات عراقی و اقلیم کردستان قطع کرده است.
قطع آب رودخانه زاب کوچک به مشکلی بزرگ بین جمهوری اسلامی و اقلیم کردستان تبدیل شده است. رودخانه زاب کوچک از ایران سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسیر 400 کیلومتری به رودخانه دجله در عراق می‌ریزد. مقامات اقلیم گفته‌اند که قطع ناگهانی آب بر زندگی 80 هزار ساکن شهرستان "قلعه دزه" در استان سلیمانیه در کردستان عراق تاثیر منفی گذاشته است. وزیر کشاورزی و منابع ابی اداره اقلیم کردستان عراق در این باره گفته که جمهوری اسلامی با انگیزه سیاسی و برای "اعمال فشار و مقابله با برگزاری همه پرسی استقلال این اقلیم"، آب این رودخانه را قطع کرده است.

آخرین خبرهای جهان