ارسال

هفته کارگر


فریدون ناظری

2017-04-21- | ۱۳۹۶-۰۲-۰۱

از سال 1890 میلادی که کنگره انترناسیونال کمونیستی روز اول ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر اعلام نمود به جز ایالات متحده آمریکا، کانادا و چند کشور کوچک بقیه کشورها در نتیجه انقلابات و مبارزات روز جهانی کارگر را به رسمیت شناخته اند. اما دولت ها، با سلطه کامل سرمایه داری بر جهان، کوشیده اند مضمون کارگری و انقلابی این روز جهانی را بزدایند. در بلوک شرق و چین این روز به صورت نمایش سلاح ها و یگان های نظامی در آمد. سوسیال دموکرات ها از آنها مراسمها و جشن های بی خاصیت ساختند و الی آخر. جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت سرمایه داری مذهبی با ترتیب دادن یک هفته کوشید این روز جهانی کارگری را ابتدا محلی کرده و سپس با تزریق محتوای مذهبی به آن اول مه را از مضمون کارگری و مطالباتی تهی سازد.

امسال هفته کارگر از 5 اردیبهشت شروع شده و در روز یازدهم اردیبهشت پایان خواهد یافت. من با طنز زیر مراسمهای اعلام شده برای این روز را به تمسخر گرفته ام.

هفته کارگر
شنیدم آمده اندر رسائل + شگونِ ماه مه دارد مراحل
که تا تقدیر کنند دارنده کار + ستایش شان کنند بهر فضائل
روند در بارگاه مرد راحل + شماری کاسه لیس و دزد و قاتل
بیاد آرند احکام قتالش + زنند بر سینه و سر در اوائل
چنین تجدید کنند عهد با خمینی + همان دارنده ی حل المسائل
دوم در بیت آرند نوحه در پیش + که رفته عِرض اسلام و رسائل
بگویند یا علی فکری بفرما + که از دست رفته است شغل قبائل
جواب آید: شوید پیش رئیسی + برایش قر دهید کلِ وسائل
که تا راهی بیابد در شب تار + برای طالب و بیکار و شاغل
سوم بهداشت کار، آمد و بیمه + که نیست در دولت این جمع سائل
چهارم نیز مهارت هست و معنا + به دیدار رفتنِ آیات جاهل
شوند دولا و راست در روز جمعه + که شاید جیم شوند در روز هائل
و بر شورای اسلامی به پنجم + زنند کارگران چند مهر باطل
ششم روز آن بسیجی های مجبور + جوانِ بی شّمِ گم کرده ساحل
نگفتند در خود آن روز زیبا + چه کارها میکنند جمع اراذل

آخرین مطالب