ارسال

خانه کوچک کودکان کار در آستانه روز جهانی کارگر، بسته شد


جهان امروز

2017-04-29 | ۱۳۹۶-۰۲-۰۹

در «هفته کارگر» ادعایی رژیم سرتاپا میلیتاریستی امنیتی حاکم بر ایران، دفتر جمعیت کودکان کار و خیابان پلمب شد. این کانون، چهاردیوار فرسوده ای بود برای هماهنگی چند خانه کودکان کار و به امور کودکان کار و رسیدگی به شماری از آنان که در توان داشت. این خانه، تا آنجا که یک انجمن مردم نهاد و مستقل از کارگزاران حکومتی در توان داشت به خانه ی امیدِ کودکان کار تبدیل شده بود. آغاز این نهاد غیر دولتی و از این روی مردمی (متفاوت با ان جی او های ضد سازمانیابی مردم نهاد)، به سال 1379 بازمی گردد که پس از سه سال تلاش، در سال 82 به دریافت اجازه فعالیت از دولت «اصلاحات» موفق شد. چشم انداز این جمعیت، تلاش در جهت محو کامل کار کودک، محو کامل بهره کشی و هرگونه سوء استفاده از کودکان و شرکت در تلاش برای دستیابی کودکان به حقوق و شرایط زندگی انسانی و برابر تمامی کودکان جهان است.

از آن سال تا کنون هزاران نفر از انسان ها، در شمار دانشجویان، زنان و هنرمندان و ورزشکاران و فعالین اجتماعی پیشرو و آزادیخواه، فعالین جنبش کارگری و سوسیالیستی نیز در این کارزار طبقاتی، مردمی شرکت داشته، تلاش ورزیده، بسیاری دستگیر، و زندانی شده اند، و با سپرده های سنگین که به حساب های بانکی قاضی القضات لاریجانی واریز شده اند، شمشمیر حکومت را بر فراز سر خود با تمامی جان احساس کرده اند. این خانه ، تا کنون نه از باندهای حکومتی و شهردار غرق در فساد، نه از بنگاه های مالی و مذهبی و نه از خیریه ای یارانه پذیرفته و نه تا کنون اجازه وابسته شدن و وابستگی به نهادهای بورژوازی و حکومتی را گردن می نهاد. دفتر خانه ی کودکان کار بر پاهای خود استوار بود و با شانه های خود سقف خانه را برپا داشته بود. امید و آگاهی می بخشید، آموزش می داد، و غمخوار کودکان بود و خانه ی امن اشان. بارها مورد هجوم حکومتیان قرار گرفت، عناصری به آلودگی اش کوشیدند اما به پایگاهی برای کودکان کار و خیابان، از مهاجرین کار و آواره گرفته تا کودکان غیر مهاجر، و 16 سال این چنین بود در دشواری برای پرداخت اجاره بها.

حکومت سرمایه می خواهد که جسم و جان کودکان پایمال شود، که کودکان، کودکی و امید و شادی و آموزش را تجربه نکنند، تا به بسیج حکومتیان بروند، به کلاس های مغزشویی قرآن و مسجد و پایگاه های ضد مردمی رانده شوند، تا همانند ابزار کاری در خیابانها باشند، که کودکان بی حقوق بمانند و بی فریادرس و بی پناه، تا به سود انگل ها، به سود فاسدان، و به سود آنانی که کودکان را به ابزاری برای تولید، برای سوء استفاده بیماران جنسی نوع سعید قاری قرآن بیت رهبری، به ابزاری برای مافیای مواد مخدر تبدیل شوند. حانه کودکان کار باید بازگشوده شود، و می شود. باید در برابر تمامی این جنایت ها و نسل کشی به پا خواست. هر وجدان بیداری نمی تواند در برابر جنایت جاری در خیابانها و کوچه پس کوچه های سراسر ایران خاموش بماند. محکوم کردن کافی نیست، برداشت هر گام عملی برای یک کارزار سراسری در بازگشایی چنین خانه های مردم نهادی، از جمله پشتبیانی از کودکان کار و خیابان، وظیفه هر انسان آزاده ای است که نمی خواهد و نمی تواند با فروبستن چشم در برابر جنایت جاری حاکمیت، همدست باشد و تن بسپارد.

جهان امروز

آخرین مطالب