ارسال

کارگران معدن ذغال سنگ زمستان یورت آزاد شهر را تنها نگذاریم !


اردشیر نصراله بیگی

2017-05-05 | ۱۳۹۶-۰۲-۱۵

هر روز خبر یا گزارشی از وضعیت نابسامان و شاق کارگران در گوشه و کنار ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی حامی سرمایه به گوش میرسد و یا در رسانه ها بازتاب مییابد.

روزی باید با بیکار سازی و شرایط نا امن شغلی دست به گریبان باشند. روزی با عدم تامین و نبود وسائل ایمنی کار روبرو هستند و صدمه می بینند ویا جانشان را از دست میدهند که این حوادث در محیط های کاری گوناگون و متفاوت و بسیارند.

فاجعه انفجار معدن ذغال سنگ زمستان یورت آزاد شهر در استان گلستان در روز چهار شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه ١٣٩٦ خورشیدی که رخ داد نه اولین حادثه بوده و تا این سیستم و نظام حکومتی بر اریکه قدرت باشند ، تمامی نخواهد داشت .

این حادثه وحشتناک در این معدن ذغال جان تعداد زیادی از کارگران را گرفت و جمعی هم مصدوم گردیدند. برای مصدومان حادثه آرزوی بهبودی هرچه زودتر کرده و با بستگان و خانواده کارگران جانباخته اظهار همدردی میکنیم. این شرایطی که حادث شد قلب هر انسانی را از شنیدن این خبر و پیامدهایش به درد آورد. انتظار و نگرانی لحظه به لحظه خانواده و فرزندان آنها که نجات نان آورشان میسر است یا نه ...چه شرایطی را میگذراندند ،درد ناک و غیر قابل تصور.. در مقابل دست اندر کاران و کارفرمایان طماع و سود جو مقصر واقعه را خود کارگران قلمداد میکنند که این اوج وقاحت و جنایت سرمایه داران را نشان میدهد.

غافل از اینکه مگر خودشان به این خزعبلات باور داشته باشند . کارفرمایان سود جو برای کسب سود بیشتر به هر ترفندی دست خواهند یازید تا با استثمار بیشتر کارگران فربه تر و به اهداف پلید و غیر انسانی شان برسند. حتی به هر شیوه ای مقصر قلمداد کردن کارگران در جهت اینست که هیچ بیمه و هزینه ای شامل صدمه دیدگان نشود ، که نباید از آن گذشت و برایش مبارزه سازمان داد و جبران خسارت در دستور کارشان باشد.

حمایت گسترده و بی دریغ از کارگران معدن ذغال سنگ زمستان یورت امر تمام آزادیخواهان در هر کجا و امر کارگران در محیط های دیگر کارگری و در هر کارخانه و کارگاهی باید باشد، تا به خواستهای برحق و واقعی شان دست یابند و آنها را در این شرایط حاد و حساس تنها نگذاریم. با آنان همصدا شویم و حمایت های خود را از آنان دریغ نکنیم .همبستگی و اتحاد و یکپارچگی و حمایت از کارگران معدن آزاد شهر در استان گلستان حمایت از طبقه کار گر است و در واقع مشت محکمی ست بر دهان یاوه گویان حامی سرمایه برای به عقب راندنشان و گرفتن حق کارگران مصدوم و جانباخته که از حلقومشان بیرون کشیده شود .

این کارگران معدن زمستان یورت و خانواده هایشان را تنها نگذاریم !

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران!

مرگ بر سرمایه داری !

اردشیر نصراله بیگی

٤ ماه مه ٢٠١٧ میلادی

آخرین مطالب