ارسال

سیزده آبان به روایت انقلاب و ضد انقلاب


2017-11-05 | ۱۳۹۶-۰۸-۱۴

مطابق معمول هر ساله مراسم فرمایشی ۱۳ آبان صبح روز شنبه همزمان در تهران و سایر شهرها مختلف ایران به اجراء در آمد. این مراسم در تهران با نصب یک موشک دوربرد در برابر ساختمان سفارت سابق آمریکا در تهران همراه بود. در تهران هم چنین تابوتی با عنوان "مذاکره با آمریکا" بر روی دوش تعدادی دانش آموز حمل می شد. رسانه های داخلی و رادیو تلویزیون ها با آب و تاب تمام این نمایش مسخره را با صحنه سازیها و شعارهای تکراری منعکس کردند. اما ببینیم سیزدهم آبان که این چنین به مضمون تبلیغات و نمایشهای آبکی رژیم تبدیل شده است چه روزی است؟

سیزده آبان در ایران، در واقع سالروز چند رویداد مهم است. سالروز کشتار دانش آموزان در سال ۱۳۵۷ توسط دژخیمان حکومت پهلوی، سالروز اشغال سفارت آمریکا توسط حزب اللهی های پیرو خمینی، سالروز به میدان آمدن صدها هزار نفری دانش آموز و دانشجو علیه کودتای انتخاباتی دوره دهم ریاست جمهوری و هم چنین روز پایان هفته بسیج دانش آموزی است. تفاوت میان مناسبت هائی که به نام روز دانش آموز در روز سیزدهم آبان برگزار می شوند، تفاوت میان انقلاب و ضد انقلاب در ایران است.

مناسبت اول، در ۱۳ آبان سال 1357و در آستانه پیروزی قیام توده ای مردم، شماری از دانش آموزان به روال معمول آن دوران در محوطه دانشگاه تهران گرد هم آمدند و همراه و همگام با دانشجویان تظاهرات کردند؛ نیروهای حکومت نظامی دولت "شریف امامی" به سوی آنان تیراندازی نمودند و در جریان این واقعه تعداد زیادی از دانش آموزان جان خود را از دست دادند. دولت شریف امامی که کشتار خونین ۱۷ شهریورماه همان سال در میدان ژاله تهران را هم در پرونده داشت، یک روز بعد از کشتار دانش آموزان در دانشگاه تهران سقوط کرد. بعد از واقعه خونین ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷، این روز به عنوان ''روز دانش آموز'' نامیده شد.

مناسبت دوم، یک سال بعد از فاجعه خونین دانشگاه تهران، درست در چنین روزی در اقدامی سازمانیافته توسط حزب اللهی های طرفدار خمینی، سفارت آمریکا در تهران به اشغال در آمد. سازماندهندگان نمایش فریبکارانه اشغال سفارت آمریکا، با آن اقدام خود که نزدیک به یکسال و نیم به طول انجامید، سفارت اشغال شده آمریکا را به مرکز اعلام سیاست های حاکمیت ضد انقلابی سران رژیم تبدیل کردند. اشغال سفارت آمریکا که اساسا به فرمان خمینی صورت پذیرفته بود، از آن جایی که نقش مهمی در عقب نشاندن جریانات چپ و رادیکال و سرکوب انقلاب داشت، خمینی آن را ''انقلاب دوم'' نام نهاد؛ اما انقلاب دوم چیزی جز ادامه سرکوب انقلاب آزادیخواهانه مردم ایران به وسیله ارتجاع اسلامی حاکم نبود. شعار مرگ بر آمریکا که از آن روز به بعد با شدت و حدت بیشتری از جانب حزب اللهی ها و طیف طرفداران خمینی سر داده می شد، به پوششی برای سرکوب هر صدای مخالفی تبدیل گردید. از آن روز به بعد دار و دسته های تحریک شده حزب اللهی به جان کمونیست ها و هر صدای آزادیخواه و سکولاری که شنیده می شد افتادند و زدند و گرفتند و کشتند. این رویداد آغاز سرکوب انقلاب آزادیخواهانه مردم ایران به وسیله ارتجاع حاکم بود. انقلابی که رژیم شاه نتوانسته بود آن را سرکوب کند بعد از رویداد اشغال سفارت، سرکوب آن با قساوت بیشتری توسط رژیم تازه به قدرت رسیده دنبال شد. بسیاری از سازماندهندگان آن دوران اشغال سفارت آمریکا، بعدها در صف بنیانگذاران سپاه پاسداران و دستگاه های اطلاعاتی رژیم و شکنجه گران و زندانبانان جای گرفتند.

مناسبت سوم، در ۱۳ آبان سال ۱۳۸۸ که حدود پنج ماه از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می گذشت، در گرامیداشت این روز و در ادامه خیزش توده ای، تظاهرات عظیمی به راه افتاد که در واقع اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی بود. اگر چه رهبران جریان اپوزیسیون رانده شده از قدرت تلاش می کردند که جوانان را از هرگونه حرکتی علیه کلیت رژیم اسلامی بر حذر دارند، اما جوانان با شعار: ''مرگ بر دیکتاتور'' ابتکار عمل و هدایت این تظاهرات را در دست گرفتند.

مناسبت چهارم، هر ساله برنامه های هفته بسیج دانش آموزی از روز هفتم آبان شروع می شود و تا پایان روز سیزدهم آبان ادامه می یابد. روز بسیج دانش آموزی در جمهوری اسلامی به یاد یک کودک قربانی به نام "حسین فهمیده" نامگزاری شده است. فرماندهان رژیم اسلامی در روز 8 آبان 59 این کودک دانش آموز را طی یک عملیات انتحاری، با نارنجک های بسته به کمر، زیر تانک های عراقی فرستادند. این کودک معصوم، که به هنگام تکه تکه شدنش در کوت شیخ، درآن سوی شط خرمشهر فقط 13 سال داشت، پیشقراول 36 هزار کودک دانش آموزی شد که بعدا توسط سران جنایتکار جمهوری به عنوان پاک کنندگان میادین مین و در عملیات های مشابه در جنگ ایران و عراق قربانی شدند. در برابر تلاش های رژیم برای گسترش سازمان بسیج دانش آموزی و بکار گرفتن آن به منظور پلیسی کردن محیط های آموزشی، امروز به همت دانش آموزان پیشرو و مبارز به یاری معلمان آزادیخواه، از این پروژه رژیم چیزی بیش از یک تشکیلات فرمال برای کشاندن دانش آموزان به نمایشهائی از نوع آنچه روز گذشته انجام شد، باقی نمانده است.

اما در ماورای تلاشهای رژیم اسلامی برای مصادره این مناسبت مبارزاتی، برای دانش آموزان و دانشجویان مبارز، سیزده آبان یاد آور جانبازی عزیزانی است که در برابر هر دو ارتجاع اسلامی و سلطنتی سینه سپر کردند و دوش به دوش کارگران و زحمتکشان بر علیه ارتجاع حاکم و برای کسب آزادی جانفشانی کرده اند.

آخرین سخن روز