ارسال

نگرانی دولت روحانی از گسترش اعتراضات کارگری در آستانه انتخابات


2017-04-09 | ۱۳۹۶-۰۱-۲۰

بنا به گزارش خبرگزاری "فارس" روز یکشنبه بیستم فروردین مجلس اسلامی یک بار دیگر اصلاح قانون کار را در دستور خواهد گذاشت. این خبرگزاری می گوید، تمایل "کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی"، مامور بررسی لایحه اصلاح قانون کار، این است که امروز شرایط برای تصویب این لایحه فراهم نیست و لازم است که تا اطلاع ثانوی به دولت برگردانده شود. روز نامه صنعت که از نشریات نزدیک به دولت روحانی است، در شماره امروز یکشنبه،طی گزارشی نگرانی خود را چنین ابراز کرده است: "در این لایحه بندها و موادی پیشنهاد شده است که به نفع جامعه کارگری نبوده و رابطه کارگر و کارفرما را با چالشهای جدیدی روبرو خواهد کرد."

علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد، نامه هشدار آمیزی که نشان دهنده نگرانی وی نسبت به عکس العمل کارگران در مقابل تصویب این لایحه است، برای روحانی نوشته است. روزنامه صنعت در آخرین شماره خود بخشهائی از این نامه را بازتاب داده است. محجوب نوشته است: " جنابعالی واقف هستید که طی سال گذشته مجددا شاهد اعتراضات گسترده تشکل ها و فعالین کارگری نسبت به لایحه یاد شده بوده ایم. این اعتراضات کماکان ادامه دارد. بنا بر این پیشنهاد می شود در اولین فرصت دستور لازم برای بازپس گیری این لایحه از مجلس را صادر فرمائید."

خبرگزاری رسمی ایلنا نیز گزارشی از اظهارات یک فعال کارگری در تهران را در ارتباط با این لایحه منتشر کرده است که نشان دهنده عمق ضدیت اصلاحیه جدید قانون کار با کارگران است. وی می گوید: " لایحه اصلاح قانون کار در عمل به تمام هستی و زندگی کارگران ضربه می‌زند. قدرت تخریب این لایحه به اندازه ای است است که در صورت قانونی شدن آن هیچ جایی برای مطالبه کارگران و مزد بگیران باقی نخواهد گذاشت. این لایحه کارگران را به منزله کالای قابل فروش فرض کرده است، چرا که آنها از هیچ حقوقی در این لایحه مرتجعانه و ضد کارگری برخوردار نیستند و کرامت انسانی آنان لگدمال شده است." وی در ادامه می گوید: " در حالیکه دولت خود دو ملیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان را به عنوان حداقل سبد معیشت پذیرفته است، اما تنها 118 هزار تومان در ماه را به حداقل حقوق سال 95 افزوده است. سطح پایین دستمزدها بستر طبیعی رشد آماری آسیب های اجتماعی را فراهم ساخته است" و می افزاید: " فقر، اعتیاد، حاشیه نشینی واقعیت های زندگی مزد بگیران شده است که البته به علت نگاه های امنیتی تماما در رسانه ها منعکس نمی شود." چنین اظهاراتی که بدون شک زیر تیغ سانسور تقلیل نیز یافته است نشان میدهد که دست بردن به این لایحه برای دولت روحانی، بازی با آتش است.

دولت روحانی از یک طرف نمی خواهد لایحه را بازپس بگیرد و از طرف دیگر به نمایندگان جناح خود هم سپرده است که در تصویب ان تعجیل نکنند. این دوگانگی چیزی جز یک مانور فریبکارانه نیست. مقاومت دولت روحانی در برابر فشارها برای باز پس گیری این لایحه دو دلیل اساسی دارد. اول، وارد شدن اصلاحیه های ضد کارگری در قانون نیم بند قبلی، دریچه ای است برای تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی و نشان دادن در باغ سبز "کار ارزان و کارگر خاموش" به آنها. در این لایحه به وضوح قدرت چانه زنی کارگران برای افزایش دستمزد و توانائی آنها برای پیگیری مطالباتشان از طریق برپا کردن تشکلهای مستقل خود، بازهم محدودتر و تقریبا مسدود شده است. صرفنظر کردن از تصویب این لایحه، این دریچه را خوهد بست. دوم، نگرانی از اعتراضات کارگری، که به روشنی در نامه علیرضا محجوب نیز منعکس شده است. در این زمینه روحانی به فرصت نیاز دارد. در این فرصت می خواهد هم انتخابات ریاست جمهوری را از سر بگذراند و احتمالا دوباره در این پست قرار بگیرد و هم امیدوار است که فقر شدید و سیاستهای سرکوبگرانه دولت، جنبش کارگری را به عقب نشینی وادارد. سخنان فعال کارگری که خبرگزاری ایلنا اظهارات وی را منعکس کرده است، به خوبی نشان می دهد که روحانی چگونه به کارآئی این مانور ضد کارگری امید بسته است. وی می گوید: " در حالیکه می دانیم تشکل های کارگری آموزشگاه مبارزات کارگری است، اما وقتی کارگر تنها به فکر کار دوم و سوم باشد تا زندگی خانواده اش را به شکل آبرومندی اداره کند، چگونه می تواند به متشکل شدن بیاندیشد؟"

آیا کارگران ایران به دولت روحانی و طبقه سرمایه دار ایران این فرصت را خواهند داد تا با خیال راحت نان سفره آنان را برباید و جامعه را بیش از این در فقر و آسیبهای دردناک اجتماعی غرقکند؟ رشد اعتراضات کارگری که دولت روحانی را آنچنان نگران کرده است که مهمترین سیاست اقتصادی خود برای تشویق سرمایه گذاری را، این چنین معلق نگاهدارد، نشان می دهد که دولت وی نمی تواند به آسانی این مرحله را از سر بگذراند. جنبش کارگری جاری در ایران این ظرفیت را دارد که امید دولت روحانی را به یاس مبدل کند.

آخرین سخن روز