ارسال

شکست استراتژی فرهنگی جمهوری اسلامی در مقابل مقاومت زنان و جوانان


2017-07-12 | ۱۳۹۶-۰۴-۲۱

جمهوری اسلامی مناسبت های ارتجاعی فروانی دارد. در این میان روز 21 تیرماه که به عنوان "روز عفاف و حجاب" نامگذاری شده است، یکی از ارتجاعی ترین آنها است. مطابق معمول رژیم اسلامی به این هم اکتفا نکرده است و یک هفته یعنی فاصله روزهای 17 تا 23 تیرماه را نیز به عنوان هفته عفاف و حجاب تعیین کرده است. طی این هفته "سازمان بسیج زنان"، وابسته به سپاه پاسداران، برنامه هائی ارتجاعی به اصطلاح فرهنگی گسترده ای را در سراسر ایران به مورد اجرا می گذارد. در این هفته موضوع حجاب و بدحجابی زنان، به مسئله روز تبدیل می گردد و نیروهای سرکوبگر رژیم برای زنان و جوانان خط و نشان می کشند. در این هفته دستگاه های تبلیغی رژیم از صدا و سیما گرفته تا تریبون های نماز جمعه، آماده شده اند تا بر شیپور علیه بی حجابی و بدحجابی بدمند و راه تعرض نیروهای سرکوبگر را هموار سازند. دستگاه قضایی هم آماده شده است تا از جنایاتی که توسط این نیروها در خیابان ها روی می دهد، حمایت کند. فرمانده کل نیروهای انتظامی رژیم در این باره گفته است که: "بدحجابی در درون اتومبیل ها نیز کنترل می شود." به گفته وی: " مأمور پلیس ضابط قانونی است و هر گونه هنجارشکنی و بدحجابی در داخل خودرو با برخورد قانونی از سوی مأموران مواجه می‌شود." به این منظور ارگان های حکومتی مربوطه بسیج شده اند تا با اسم ''‌امنیت اخلاقی‌'' ضمن آزار زنان از کل جامعه هم زهر چشم بگیرند. رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران گفته است: «طرح برخورد با بدپوششی و کشف حجاب سرنشینان خودروها در بزرگراههای سطح شهر تهران از سر گرفته می شود." وی همچنین گفته است که: "پلیس تهران بزرگ با استقرار گشت های امنیت اخلاقی و گشتهای پلیس نامحسوس، با بدپوششان برخورد جدی می کند» .

تشدید فشار بر زنان به بهانه بدحجابی اگرچه ریشه در ایدئولوژی و اعتقادات این رژیم دارد، اما امروزه اساسا به عنوان یک حربه سیاسی نه فقط علیه زنان بلکه علیه کل جامعه به کار گرفته می شود. کشمکش بر سر حجاب زنان از هر دو سو، هم از جانب رژیم و هم از جانب توده زنان نبردی است که ابعاد و انگیزه های آن از خود مسئله حجاب فراتر می رود. مسئله حجاب اگر از سوی رژیم ابزاری است برای قدرت نمایی در صحنه خیابان ها، تشدید فضای اختناق و سرکوب، زهر چشم گرفتن از کل جامعه، از سوی زنان هم نبرد اراده است، تلاش نمادینی است برای خروج از موقعیت تحقیرآمیز و فرودستی که این رژیم بر آنان تحمیل کرده است.

روشن است که مسئله تنها بر سر کنترل اخلاق جامعه نیست، بلکه بر سر کل موجودیت رژیم است. یکی از آخوندها در نماز جمعه به این حقیقت اعتراف کرده بود و گفته بود: " کسانی که بی‌حجاب هستند و یا کشف حجاب می‌کنند در واقع می‌خواهند به نظام دهن‌کجی کنند." بدین ترتیب مسئله پوشش زنان و جوانان، به میدان نبردی تبدیل شده است که ابعاد و انگیزه های آن هم از جانب رژیم و هم از جانب زنان و جوانان از خود مسئله پوشش فراتر می رود. پافشاری بر تحمیل پوشش اسلامی از سوی رژیم در عین حال بهانه ای است برای قدرت نمایی، تشدید فضای اختناق و سرکوب و زهر چشم گرفتن از کل جامعه و از سوی زنان و جوانان هم نبرد اراده است، تلاشی است برای خروج از موقعیت تحقیرآمیز و فرودستی که این رژیم بر آنان تحمیل کرده است. حاکم کردن اخلاقیات ارتجاعی بر جامعه که قرار بود سپر بلای رژیم باشد، به بلای جانشان تبدیل شده است. بدون شک مقاومت زنان و جوانان در این عرصه تا به شکست کشاندن کامل این سیاست به ویژه در زمینه سیاست تحمیل پوشش اجباری به زنان ادامه خواهد داشت.

38 سال است جمهوری اسلامی با تمام ابزارهای سرکوب و فریب خود در صدد تحمیل پوشش اجباری به زنان و جوانان است، که امروز خود به شکست در تحمیل آن اعتراف می کند. بکاربردن زبان زور و تهدید در کنار کمپین های ترویج فرهنگ زن ستیز و صرف هزینه های گزاف، نشانه شکست استراتژی فرهنگی جمهوری اسلامی در مقابل مقاومت زنان و جوانان است.

زنان ایران طی 38 سال گذشته در کنار طبقه کارگر بیشترین مشقت ها را از ناحیه رژیم جمهوری اسلامی متحمل شده اند. جمهوری اسلامی بسیار کوشید تا علاوه بر بکارگیری حربه سرکوب مستقیم، با اتکا به اعتقادات مذهبی، ستم بر زنان را درونی کند و آنان را وادار سازد تا به موقعیت فرودست خود تمکین کنند، اما نه تنها در این کار توفیق نیافت، بلکه آتشفشان خشم و نفرت آنان را نیز برافروخته است. آنچه که امروز در صحنه مبارزات سیاسی و اجتماعی ایران از لحاظ حضور گسترده زنان شاهد آن هستیم، تنها بخش کوچکی از آن موج عظیم و خروشانی است که در راه می باشد. یک هوشیاری اجتماعی بالا، یک اعتماد به نفس قوی و یک سرسختی و قاطعیت کم نظیر در جنبش رهایی زنان در ایران در حال شکل گیری است. این جنبش در کنار جنبش کارگری از ستون های اصلی انقلاب آتی در ایران خواهد بود، انقلابی که در هر گام پیشروی خود یکی از پایه های ستمکشی زنان را فرو خواهد ریخت. 

آخرین سخن روز